Joy Nation

Integritetspolicy

Jag samlar in personuppgifter från dig som en del av mitt arbete med utbildning, coaching, föreläsningar och underhållning. Vid hanteringen av denna information är jag bunden av två uppsättningar regler, allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och min yrkesgrupps etiska regler.

Den här sidan kommer att förklara hur dessa påverkar mitt arbete.

Mitt företag, Business Brilliance International AB, har organisationsnummer 556607-7862.

.
Jag är både personuppgiftsansvarig, dataskyddsansvarig och personuppgiftsbiträde.
Mina kontaktuppgifter är Anna Jois, e-post anna@annajois.se, telefonnummer +46 735 11 00 64.

Generellt

 • Informationen om dig som jag samlar in kommer från dig via ett kontaktformulär (antingen online eller på papper), via telefon eller mail.
 • Du har inga juridiska krav på dig att dela information med mig, men om du inte gör det kommer jag inte att kunna erbjuda dig coaching, föreläsning, underhållning eller en plats på en kurs.
 • Syftet med att samla personuppgifter från dig är att göra det möjligt för mig att avgöra om jag kan erbjuda dig en plats på en av mina kurser, att administrera kursen när du är inskriven, så att jag kan fakturera dig och få betalt och att lägga till dig till mitt månatliga nyhetsbrev. Ovanstående gäller även coaching, föreläsning och underhållning.
 • Den data / information som jag samlar in omfattar: ditt namn, företagsnamn, postadress, mailadress, personnummer, hur du föredrar att betala och annan relevant information som gäller mitt samarbete med dig.
 • Du ger mig tillåtelse att hålla och använda denna information i enlighet med dessa riktlinjer när du kontaktar mig gällande kurs, föreläsning, underhållning, coaching eller andra tjänster som jag erbjuder.

Dela din informtion

 • Om du anmäler dig till en kurs delar jag ditt namn och dina kontaktuppgifter med de personer som bistår mig med mina kurser. Om du kontaktar mig gällande coaching sparar jag ditt namn, dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter, men jag delar dem inte med någon annan.
 • Om en tredje part (t.ex. en arbetsgivare eller någon som erbjuder utbildningsbidrag) är inblandad i din ansökan, delar jag relevant information med dem.
 • Jag delar anonyma fallhistorier muntligt och skriftligt eller i syfte att coacha, marknadsföra eller utbilda. Anonym betyder att dina personuppgifter tas bort och ingen information som kan identifiera dig används.

Jag upprätthåller samma förtroendenivå för studenter som jag gör för kunder och klienter, vilket innebär att jag bara avslöjar känslig information där det finns ett lagligt krav för mig att göra det. Du har rättigheter till den information jag håller om dig. Dessa är:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Du kan lära dig mer om dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida

Du kan återkalla ditt samtycke för mig att använda din information när som helst, även om det skulle innebära att du lämnar kursen om du fortfarande är elev / slutar vara min kund/klient.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har problem med hur jag lagrar eller använder dina uppgifter, eller om du inte tror att dina rättigheter respekteras.